Raport z ewaluacji całościowej czerwiec 2015

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji.
Ewaluacja zewnetrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania panstwa:

 

 1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.
 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sa zorganizowane w sposób sprzyjajacy uczeniu się.
 3. Dzieci nabywaja wiadomosci i umiejetnosci okreslone w podstawie programowej.
 4. Dzieci sa aktywne.
 5. Respektowane sa normy społeczne.
 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji.
 7. Nauczyciele współpracuja w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartosc wychowania przedszkolnego.
 9. Rodzice sa partnerami przedszkola.
 10. Wykorzystywane sa zasoby przedszkola i srodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzglednia wnioski z analizy badan zewnetrznych i zewnetrznych.
 12. Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.

Przedszkole może spełniac te wymagania na pieciu poziomach:

l Poziom E - oznaczajacy niski stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom D - oznaczajacy podstawowy stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom C - oznaczajacy sredni stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom B - oznaczajacy wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom A - oznaczajacy bardzo wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.

 

 Pobierz pełną treść dokumentu