Aktualności

***********************************************************************************

Razem dla czystego powietrza

- uroczyste przekazanie filtra powietrza  z udziałem Rodziców oraz władz gminnych.

http://www.gmina.sulkowice.pl/index.php…

20181011 103050  

 

 

**********************************************************************************

Przyjaciele z leśnej polany

 20181009 113702

- to tytuł teatrzyku, jaki  oglądały wszystkie przedszkolaki dzięki objazdowemu teatrowi, który gościliśmy w przedszkolu. Był to bardzo wesoło spędzony czas.

https://drive.google.com/drive/folders/1et8bdASH3DvyEDW44L_iWgDOXIoxhTOJ?usp=sharing

***************************************************************************************

ZAPROSZENIE!

 

Zapraszamy serdecznie Rodziców naszych dzieci w dniu 11 października na godzinę 10.00

do Przedszkola na przedstawienie w wykonaniu przedszkolaków pt: "Razem dla czystego powietrza". 

W czasie spotkania zostanie przekazany oczyszczacz powietrza zakupiony przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn.

"Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"

 

pobrany plik

       

**************************************************************************

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, żeuczniowie szkółpodstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolnemogą korzystać zbezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2018/2019.

Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 771,00 zł nettona osobę w rodzinie.

Jednocześnie informuje się, że od  miesiąca  października dochód kwalifikujący do pomocy w formie bezpłatnych obiadów będzie wynosił 792,00 zł na osobę w rodzinie.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019            

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach,  ul. Kwiatowa 16.
1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach (zwane dalej Przedszkolem) gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
2.  Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola.
3.  Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6.  Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
7.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać w sekretariacie Przedszkola, ul. Kwiatowa 16, 32-440 Sułkowice.

 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥  

 

**************************************************************************

Rodzinny konkurs na zabawkę ekologiczną

       Kreatywność dorosłych nie zna ograniczeń. Przez dwa tygodnie przedszkolaki przynosiły do przedszkola zabawki wykonane z surowców wtórnych. W ich wykonanie zaangażowali sie Rodzice, Dziadkowie, Wujkowie, Kuzyni, Bracia czy Siostry. Pomysłowość oraz estetyka wykonania wzbudzają zachwyt i podziw wszystkich odwiedzających aulę przedszkola.

20180517 144332  20180517 144522

       

Na konkurs trafiło 90 zabawek. Wybór tych najpiękniejszych jest NIEMOŻLIWY, ponieważ każda praca zasługuje na I miejsce i wyróżnienie. Grono Pedagogiczne zgodnie zdecydowało nie przyznawać miejsc ani wyróżnień. Każdy uczestnik jest Zwycięzcą  - otrzyma dyplom oraz drobny upominek.

20180517 144720 20180517 144256

       

 

Za wszystkie prace bardzo dziękujemy i GRATULUJEMY pomysłowości.

 

„ Żeby być wynalazcą, trzeba mieć bujną wyobraźnię i stertę rupieci”

****************************************************************