Aktualności

OGŁOSZENIE z SUŁKOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY

Trwa nabór na zajęcia "Tańca nowoczesnego" dla dzieci - to świetny sposób, aby spożytkować energię malucha na coś pożyteczniejszego niż bieganie po domu. Taniec dla dzieci ma za zadanie przede wszystkim wspomagać wszechstronny rozwój dziecka – zarówno fizyczny, jak i psychiczny.

 

WAŻNA INFORMACJA

 

W wyniku pozytywnego testu u jednego z rodziców, informujemy, że zostały podjęte wszelkie środki zapewniające bezpieczeństwo dzieci we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Myślenicach, z Organem Prowadzącym oraz z Organem Nadzorującym Przedszkole.

 

Zgodnie z ustaleniami z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Myślenicach zawiadomiliśmy wszystkich rodziców z oddziału, w którym przebywało dziecko chorego rodzica o zaistniałej sytuacji oraz została przeprowadzona dezynfekcja Sali przedszkolnej.

 

Według zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie ma konieczności zamknięcia oddziału (bo to był tzw. kontakt z kontaktu) – to Rodzic decyduje, czy będzie posyłał dziecko do przedszkola, czy od jutra zatrzyma go w domu.

 

Każdy Rodzic powinien obserwować swoje dziecko, a w razie złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem,

 

Szanowni Państwo

Prosimy o zachowanie spokoju oraz wyrozumiałość. Każdy z nas może być nosicielem. Uważajcie na siebie, zachowujcie zasady ścisłego reżimu sanitarnego. Podobnych sytuacji może być więcej w naszym przedszkolu. Musimy się z tym oswoić. Wszystkim życzymy dużo zdrowia, Naszą intencją nie jest nikogo straszyć, tylko informować. 

 

Krystyna Starzec

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1

w SułkowicachINFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE

PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Opłaty za Przedszkole dokonuje się z góry do 10 każdego miesiąca w pomieszczeniu oznaczonym napisem „Intendentka” (wejście w maseczce drzwiami od górnego parkingu - trzecie drzwi po prawej stronie).

Pani intendentka pracuje od 7-15 ale proszę pamiętać, że prócz zbierania odpłatności za przedszkole ma wiele innych obowiązków. Dlatego dobrze jest płacić rano lub po południu.

Zgłaszanie nieobecności dziecka możliwe jest:

- u nauczycielek oddziału,

- u intendentki 798 013 426

Więcej na temat płatności za przedszkole na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Opłaty”.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE O PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Z uwagi na fakt, iż tradycyjne zebranie organizacyjne z dyrektorem przedszkola, nie odbędzie się, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące ogólnych zasad pracy przedszkola oraz zasady organizacji pracy w podwyższonym reżimie sanitarnym, które będą systematycznie uzupełniane.

  1. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00  –  16.00
  2. Przyprowadzanie dzieci odbywa się w wyznaczonych godzinach, tj. od godziny 7.00 do godziny 8.30 (w przypadku ewentualnego spóźnienia należy telefoniczne poinformować o tym fakcie).
  3. Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów prawnych w Karcie/wniosku zapisu dziecka do przedszkola”.
  4. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców/opiekunów prawnych bądź upoważnioną przez nich na piśmie osobę, mogącą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo: 

                                              Oświadczenie do odbioru dziecka (do pobrania).

Rodzic wypełnia w/w oświadczenie,  a każda osoba upoważniona przez Rodziców do odbioru dzieci z Przedszkola wypełniają "Klauzulę informacyjną wobec osoby upoważnionej do odbioru dziecka"- zał. nr 1 do Oświadczenia do odbioru dziecka.

Wejście do Przedszkola dla dzieci poszczególnych oddziałów:

- oddziały I – VI – wejście drzwiami od ogrodu (wszystkie szatnie dla tych oddziałów są przeniesione do holu koło sal). Rodzice parkujący samochody na górnym parkingu przechodzą chodnikiem znajdującym się wzdłuż ściany budynku od strony ulicy do wejścia od ogrodu.

- oddział VII – wejście drzwiami od górnego parkingu (nowy oddział został utworzony na miejscu dawnych pomieszczeń administarcujno-biurowych, a szatnia dla tych dzieci znajduje się naprzeciwko wejścia do oddziału),

- główne wejście do Przedszkola oraz przejście przez aulę będzie zamknięte, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieci.

Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez żadnych objawów chorobowych, urazów, opatrunków (bandaż/gips/stabilizator).

W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków.

Dzieci nie przynoszą do przedszkola napojów, słodyczy ani zabawek.

W związku z funkcjonowaniem przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym,  dzieci odebrane z Przedszkola przez rodziców, nie mogą korzystać z placu zabaw, gdy przebywają na nim pozostałe przedszkolaki. (Zakaz ten dotyczy również  rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci/rodzeństwa oraz osób trzecich).

Ze względu na ograniczony kontakt z dyrektorem, nauczycielami i pozostałymi pracownikami przedszkola, podstawowym źródłem komunikacji jest strona internetowa przedszkola, na której zamieszczane będą aktualne informacje, ogłoszenia dotyczące funkcjonowania całego przedszkola bądź poszczególnych oddziałów, oraz tablice informacyjne:

- dla Rodziców dzieci z oddziałów I – VI, dla których wejściem do przedszkola są drzwi od strony ogrodu tablica znajduje się w wiatrołapie,

- dla Rodziców dzieci oddziału VII, dla których wejściem do przedszkola są drzwi od górnego parkingu tablica znajduje się po lewej stronie wejścia na salę. 

 Bardzo prosimy zapoznać się z poniższą Procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu:

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu w związku z zapobieganiem COVID-19 (do pobrania)

W pierwszy dzień prosimy rodziców o zabranie długopisów potrzebnych do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka lub przyniesienie już wypełnionego OŚWIADCZENIA (do pobrania) 

 

KOCHANE  PRZEDSZKOLAKI                                           Dzieci_tańczą.gif           

 

1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Wiemy, że długo czekaliście na to, aby ponownie spotkać się ze swoimi kolegami/koleżankami i beztrosko bawić się razem. Na ten moment oczekują również dzieci, które chcą dołączyć do naszej przedszkolnej gromady i stać się „dzielnymi przedszkolakami”.

Jednak ten nadchodzący rok będzie trochę różnił się od poprzednich lat:  w Waszych salach zabaw nie ma ulubionych pluszaków. Również  i Wam nie wolno będzie przynosić do przedszkola zabawek ani żadnych innych przedmiotów. Będzie również mniej uścisków, przytulasków i niektórych wspólnych zabaw. Nie będzie przedstawień teatralnych ani wspólnych uroczystości przedszkolnych.

Nie martwcie się jednak bardzo – pomimo tych ograniczeń postaramy się, aby dni spędzane przez Was w przedszkolu były ciekawe, radosne, „pracowite”, a na Waszych twarzach gościł uśmiech i zadowolenie.

Widzimy się 1 września …                 

        Kwiat Abigail | home-you.com    DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI    

Zdajemy sobie sprawę, że i dla Państwa ten zbliżający się rok szkolny, pomimo oczekiwań na to, że „wreszcie ruszymy”, rodzi wiele pytań czy niepokoju, jak będzie wyglądała praca przedszkola w związku ze stanem epidemicznym w kraju. I, podobnie jak dzieci, musicie mieć Państwo świadomość, że ten rok będzie różnił się od tego, co jest Wam znane, od stylu pracy przedszkola, do którego przez poprzednie lata przyzwyczailiście się, i którego oczekujecie.

 Wiemy, że pierwsze dni szczególnie trudne będą dla Rodziców/Opiekunów „nowych przedszkolaków”, bo przy ograniczonych do niezbędnego minimum kontaktach z dyrektorem, nauczycielami i pozostałymi pracownikami przedszkola przepływ komunikacji może być utrudniony.

Spróbujmy jednak wszyscy odnaleźć się w tej „niecodziennej przedszkolnej rzeczywistości”, zachować cierpliwość, wyrozumiałość i wzajemne zaufanie.

Istotnym elementem dobrej współpracy będzie bezwzględne przestrzeganie przez Państwa zasad obowiązujących w przedszkolu funkcjonującym w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Poniżej aktualne Wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli

Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego (do pobrania)

 

OGŁOSZENIE

Zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne. Wskazana obecność ze względu na ważność omawianych spraw. Na zebraniu możliwość wpłaty na Radę Rodziców.

31 sierpnia (poniedziałek)

JEDYNECZKI godzina 16.00

DWÓJECZKI godzina 16.00

Wejście od strony ogrodu. Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk lub rękawiczki oraz długopis (co usprawni podpisywanie dokumentów).

2 września (środa)

TRÓJECZKI godzina 16.00

CZWÓRECZKI godzina 16.00

Wejście od strony ogrodu. Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk lub rękawiczki oraz długopis (co usprawni podpisywanie dokumentów).

SIÓDEMECZKI godzina 16.00

Wejście od górnego parkingu. Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk lub rękawiczki oraz długopis (co usprawni podpisywanie dokumentów).

3 września (czwartek)

PIĄTECZKI godzina 16.00

SZÓSTECZKI godzina 16.00

Wejście od strony ogrodu. Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk lub rękawiczki oraz długopis (co usprawni podpisywanie dokumentów).

 

 Listy dzieci w poszczególnych oddziałach w roku szkolnym 2020/2021 (kliknij tutaj)

 

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2020/2021.


Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub pod numerem telefonu 12 272 50 2012 272 50 21.

 

  1. OPŁATY

  2. Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza podstawę programową za dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (3, 4, 5 - latki) - za każdą rozpoczętą godzinę - 1 zł. 

  3. Opłata za pobyt w Przedszkolu dziecka wychowującego się w Rodzinie wielodzietnej, ulega obniżeniu o 50 % na wniosek Rodzica i przysługuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po złożeniu wniosku u Dyrektora Przedszkola (obniżka ta nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków, które ustala się wg odrębnych przepisów. Aby skorzystać z w/w obniżki od 1 września należy złożyć wniosek do 31.08.2020 r.: osobiście w przedszkolu, elektronicznie lub wrzucając do skrzynki pocztowej przedszkola.

  4. WNIOSEK (kliknij)

  5. Wiecej na temat opłat w Przedszkolu - w zakładce "OPŁATY"

images21 1

Ważny komunikat!

DRODZY RODZICE!

Informujemy, że od 1 września 2020 r. planujemy rozpoczęcie pracy Przedszkola w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jeżeli rekomendacje/zalecenia Sanepidu, MEN lub MZ będą inne niż w opracowanych procedurach zostaną one zmienione i dostosowane przed rozpoczęciem roku szkolnego. Informacje w tej kwestii pojawią się na stronie internetowej Przedszkola.

Pierwsze zebrania z rodzicami odbędą się w pierwszej połowie września.

WSZELKIE INFORMACJE DLA RODZICÓW będą zamieszczane systematycznie na stronie internetowej Przedszkola w zakładce „Aktualności”

Polecamy zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w Przedszkolu, znajdującymi się w zakładce „Organizacja”:

Rozkład dnia

Statut Przedszkola

Koncepcja Pracy Przedszkola

a także z poniższymi dokumentami:

 

 

Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

 Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu

Rodzice pamiętajmy, że adaptacja dzieci w przedszkolu zależy również od Was - tutaj znajdziesz kilka przydatnych rad

 

OIP2 3

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Prosimy Rodziców dzieci trzyletnich o przyniesienie do przedszkola:

-poduszkę „Jasiek” i kocyk,

-pantofle na rzepy lub wsuwane,

-chusteczki higieniczne,

-ubranie na zmianę,

-2 teczki z gumką,

 

Ponadto mile widziane:

-ryza papieru ksero

-2 bloki techniczne kolorowe,

-2 bloki techniczne białe,

-2 bloki rysunkowe kolorowe,

-kredki ołówkowe (bambino, colorino lub lyra-2 opakowania)

-kredki woskowe,

-2 duże kleje w sztyfcie (Glue Stick),

-2 plasteliny (astra, colorino)

-temperówka

 

Dzieci starsze (4,5,6-latki) prosimy o przyniesienie:

-pantofle (nie crocsy),

-chusteczki higieniczne,

-ubranie na zmianę,

-2 teczki z gumką,

-strój gimnastyczny (koszulka, spodenki)w podpisanym worku,

-piórnik typu kosmetyczka,

-2 ołówki HB,

-temperówkę,

-nożyczki

 

Ponadto mile widziane:

-ryza papieru ksero,

-2 bloki techniczne kolorowe,

-2 bloki techniczne białe,

-2 bloki rysunkowe kolorowe,

-kredki ołówkowe cienkie (bambino, colorino lub lyra-2 opakowania)

-kredki woskowe,

-2 duże kleje w sztyfcie,(Glue Stick)

-2 plasteliny (astra, colorino)

 

 

***********************

Informacje dla Rodziców,

którzy zgłosili dzieci na dyżur wakacyjny

Nadal obowiązują nas wytyczne GIS dotyczące organizacji pracy przedszkola z dnia            2 lipca 2020 r. i związany z nimi reżim sanitarny, dlatego prosimy Rodziców o przestrzeganie przyjętych procedur.

1. Ze względu na trwającą epidemię koronowirusa oraz prowadzone w Przedszkolu prace związane z otwarciem nowego oddziału, wejście do budynku dla dzieci i rodziców w okresie dyżuru jest od strony placu zabaw.

2. Rodzice zobowiązani są do:

a) przestrzegania zasad ustalonych w Przedszkolu:                              

-   przyprowadzania i odbierania dzieci w godzinach zadeklarowanych w Karcie zapisu                (w terminie nie zakłócającym wydawania posiłków tj. do godziny 8.45,

-       podania aktualnego numeru telefonu do szybkiego kontaktu z rodzicem,

-   podania informacji o alergiach, chorobach przewlekłych, istotnych sprawach dotyczących dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu,

-       złożenia upoważnienia do odbierania dziecka przez wyznaczone przez rodziców osoby,

-       złożenie oświadczenia, że dziecko jest zdrowe (oświadczenie do pobrania poniżej):

Oświadczenie o stanie zdrowia

b) zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 Zasady Dyżuru Wakacyjnego

Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu

4. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczycielki pełniące dyżur mają prawo prosić Rodziców, osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości.

Druki do pobrania:

Upoważnienie do odbioru dziecka 

Oświadczenie związane z COVID-19

Oświadczenie o wielodzietności

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
PODCZAS WAKACJI

W okresie wakacji Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach pełni dyżur przy ograniczonej liczbie personelu.

Sekretariat Przedszkola w okresie wakacji pracuje w zmienionych godzinach:

od 6 lipca do 14 sierpnia w każdy wtorek od godz. 8.00 – 13.00

w pozostałych dniach dyżur na placówce pełnią wyznaczeni pracownicy Przedszkola od godz. 8.00 – 15.00

Wejście do Przedszkola tylko głównym wejściem przy użyciu domofonu

 Zalecamy załtwianie spraw poprzez e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub skrzynkę pocztową przy Przedszkolu

Informujemy, że w związku z wprowadzoną procedurą postępowania na rzecz bezpieczeństwa w czasie wykonywanej pracy w Przedszkolu w związku z pandemią wywołaną COVID-19 Klienci zobowiązani są do noszenia maseczek i jednorazowych rękawiczek.

Tel. do kontaktu w razie trudności z wejściem do Przedszkola:

798 013 426     lub     12 273 21 99

 

Drodzy Rodzice!

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Wszystkim Rodzicom,

Opiekunom za cały rok współpracy, za zrozumienie zaistniałej,

bardzo trudnej sytuacji oraz wszelką pomoc w realizowaniu

przekazywanych treści w okresie "zdalnego nauczania".

Życzymy, by  wakacyje były czasem odpoczynku i radości.

 

 Wszystkim naszym Przedszkolakom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji,

 

interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień

 

oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola:)

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego nr 1

 

Załącznik:

List Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

1pobrany plik 

link: starszaki żegnają przedszkole :)

********************************************************************* 

Drodzy Rodzice!

 

Do końca tygodnia tj. 26.06.2020

prosimy o zwrot czipów oraz o odebranie rzeczy pozostawionych w przedszkolu.

 

******************

Informacja - zwrot nadpłaty za Przedszkole

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sułkowicach informuje o możliwości zwrotu nadpłaty za żywienie oraz koszty utrzymania za miesiąc marzec 2020 r. z powodu zamknięcia placówki wywołanego pandemią COVID-19. Zwroty będą dokonywane na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku złożonego do dnia 25.06.2020 r. w siedzibie Przedszkola.

Wnioski można wrzucić do skrzynki pocztowej przedszkola lub osobiście złożyć w holu przy głównym wejściu (proszę dzwonić na domofon).

Osoby składające wniosek osobiście powinni rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe.

W celu uzyskania informacji o kwocie do zwrotu, proszę indywidualnie kontaktować się telefonicznie z Panią Intendentką w godz. od 7.30 – 14.00   nr tel. 798 013 426

Wnioski do pobrania:                                                                                                                                                      

Wniosek dla dziecka 6 letniego                                                                                                                                                                   

Wniosek dla dzieci młodszych

 

 

INFORMACJA O DYŻURZE W OKRESIE WAKACJI

Sierpień 2020 r.

 

Rodzice, którzy zgłosili swoje dzieci na dyżur wakacyjny proszeni są o podpisanie umowy w siedzibie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach od 17 - 22 czerwca w godzinach:

17-18 czerwca od 7.30 do 15.00

19 czerwca od 7.30 – 14.00

22 czerwca od 8.00 – 13.00

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola i za żywienie dzieci w okresie dyżuru w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy (będze można również wpłacić w dniu podpisania umowy).

 

Niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca dla dziecka w przedszkolu dyżurującym i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

 

Przy podpisywaniu umowy potrzebny będzie:

a) dowód osobisty Rodzica,

b) PESEL dziecka

c) dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi podczas płacenia za pobyt dziecka w Przedszkolu:

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do Przedszkola (wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci poniżej 18 roku życia),

 

- decyzja OPS o objęciu pomocą w formie bezpłatnych posiłków w danym miesiącu.

 

Opłaty za przedszkole w czasie dyżuru wakacyjnego:

 

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru reguluje Uchwała Nr XLIX/303/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.

 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:     3 posiłki – 6,60 zł

                                                                2 posiłki – 5,10 zł

Koszt poszczególnych posiłków

Śniadanie         - 1,70 zł

Obiad               - 3,40 zł

Podwieczorek - 1,50 zł

 

W przypadku rezygnacji z uczęszczania do przedszkola w ciągu trwania miesiąca, opłata za żywienie nie ulega zwrotowi.

 

Poniżej można pobrać druki, wypełnić i dostarczyć do przedszkola:

- upoważnienie do odbioru dziecka wraz z klauzulą informacyjną (Oświadczenie wypełnia rodzic, natomiast Klauzulę informacyjną każda osoba upoważniona),

- oświadczenia Rodziców związane z COVID-19 

- oświadczenie o wielodzietności (do pobrania poniżej),

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola tel. (12) 273-21-99

 

Druki do pobrania:

Upoważnienie do odbioru dziecka 

Oświadczenie związane z COVID-19

Oświadczenie o wielodzietności

 

Dodatkowe informacje dotyczące dyżuru - każdy rodzic zapisując dziecko na dyżur wakacyjny powinien sie z nimi zapoznać:                                                                                       

Zasady Dyżuru Wakacyjnego

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola

Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Uchwała Rady Miejskiej dotycząca opłat za przedszkole

 

Praca Przedszkola w czasie pandemii 

 

Szanowni Państwo

 

Od 25 maja 2020 r. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach wznawiło swoją działalność w reżimie sanitarnym („Procedura bezpieczeństwa na terenie przedszkola)

Przyjmujemy do przedszkola tylko i wyłącznie dzieci, których rodzice złożyli wodpowiednim terminie „Deklarację uczęszczania dziecka do Przedszkola w okresie pandemii”.

Kuchnia gotuje posiłki niezależnie od liczby dzieci przedszkolnych, a opłata za wyżywienie nie ulega zmianie.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

 

Obecnie została uruchomiona 1 sala dydaktyczna, w której może przebywać maksymalnie do 16 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi. W pomieszczeniu, gdzie intendentka przyjmowała odpłatności za przedszkole zostanie utworzona izolatoria dla dzieci i pracowników.

Godziny funkcjonowania przedszkola od 8.00 – 16.00

Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji.

Sala została przygotowana ściśle z wytycznymi GiS (sanitarno-higienicznymi): usunięto wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (dywany, pluszaki, książki, puzzle itp.).

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Rodzicu pożegnaj się z dzieckiem przed wiatrołapem, nasz pracownik zaprosi dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj, więc chwilę na wynik pomiaru. Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna do 37,5°C), dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opieką pracownika obsługi. Rodziców z dziećmi oczekującymi na wejście, prosimy o zachowanie cierpliwości oraz przestrzeganie odpowiedniego dystansu między sobą tj. mi 2 m. Odbiór dzieci również odbywać się będzie przy wiatrołapie. W obecnej sytuacji nie korzystamy z czipów.

Więcej informacji poniżej – „Procedura bezpieczeństwa na terenie przedszkola

Rodzice, którzy zdecydują się na posłanie dziecka do Przedszkola w terminie późniejszym prosimy o:

- zapoznanie się z „Zasadami bezpieczeństwa na terenie Przedszkola”,

- przesłanie do Przedszkola wypełnionej i zeskanowanej „Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii” na adres mailowy:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu oryginału Deklaracji (można wrzucić do skrzynki pocztowej przy przedszkolu) - do każdej środy do godz. 15.00 (aby można było zaplanować opiekę dla dzieci oraz żywienie na kolejny tydzień).

 

 Nauczyciele nadal pracują zdalnie i będą umieszczać w swoich grupach

propozycje zabaw dla dzieci.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola

Deklaracja uczęszczania dziecka do Przedszkola w okresie pandemii

Dyrektor Przedszkola

Krystyna Starzec

original

 

 ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych, niezależnych od placówki zawieszenie zajęć w przedszkolu zostało przedłużone do 22 maja 2020 r.

O dacie otwarcia przedszkola lub dalszym zawieszeniu zajęć poinformujemy w najbliższym czasie.

Ze względu na potrzebę bezpiecznego przygotowania placówki na przyjęcie dzieci w okresie pandemii COVID-19, zwracamy się z prośbą do Rodziców:

- którzy wstępnie zadeklarowali chęć posłania dziecka do przedszkola,

- oraz chętnych, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu

o wypełnienie poniższej „Deklaracji uczęszczania dziecka do Przedszkola w okresie pandemii COVID-19” oraz zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wypełnioną Deklarację należy zeskanować i przesłać na adres mailowy przedszkola lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy przedszkolu w terminie do 20.05.2020 r.

Za utrudnienia wynikające z przyczyn nam niezależnych bardzo przepraszamy.

 

 Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola

Deklaracja uczęszczania dziecka do Przedszkola w okresie pandemii 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

                                                                                                                Dyrektor Przedszkola - Krystyna Starzec

 

♥♥♥

 

 

UWAGA - ZMIANA TERMINU 

 

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, iż Zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19

za zgodą Organu Prowadzącego zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola w okresie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym wyżej mowa, zadania Przedszkola są prowadzone

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Głównym czynnikiem wpływającym na w/w decyzję jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci

i pracowników przedszkola związanych z zagrożeniem COVID-19.

Jednocześnie, w celu jak najlepszego przygotowania się na przyjęcie dzieci podjęte zostaną prace nad dostosowaniem przedszkola do wymogów sanitarnych wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego(…).

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Przedszkola

Proszę śledzić informację na stronie internetowej Przedszkola

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia.

Krystyna Starzec
Dyrektor Przedszkola 

♥♥♥ 

 

BARDZO WAŻNE OGŁOSZENIE

 

Szanowni Rodzice

 

Uprzejmie informuję, iż Zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1   w Sułkowicach w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19

 

za zgodą Organu Prowadzącego zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola w okresie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym wyżej mowa, zadania Przedszkola są prowadzone

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Głównym czynnikiem wpływającym na w/w decyzję jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci

i pracowników przedszkola związanych z zagrożeniem COVID-19.

 

Jednocześnie, w celu jak najlepszego przygotowania się na przyjęcie dzieci podjęte zostaną prace nad dostosowaniem przedszkola do wymogów sanitarnych wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego(…).

 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Proszę śledzić informację na stronie internetowej Przedszkola

 

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia.

Krystyna Starzec
Dyrektor Przedszkola 

Szanowni Rodzice

W związku z ogłoszonym przez Premiera RP II etapem odmrażania gospodarki, w tym otwarciem od 6 maja 2020r. przedszkoli na podstawie decyzji władz samorządowych, proszę Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych o przekazanie informacji do 04.05.2020 r. do godz. 10.00 do sekretariatu, czy od dnia 6 maja 2020 r. deklarują powrót dziecka na zajęcia opiekuńcze do oddziału przedszkolnego.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Informuję, że biorą Państwo odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola (nadal istnieje realne zagrożenie zakażeniem COVID19 zarówno u dziecka i rodziców)

Zgłoszeń należy dokonać za pośrednictwem skrzynki mailowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (wstępnie można poinformować nauczycielki na facebooku)

W informacji zwrotnej proszę podać imie i nazwisko dziecka, oddział oraz wyraźnie napisać:

- nie mogę zapewnić opieki dziecku, chcę skorzystać z opieki w przedszkolu w godzinach….

- mogę zapewnić opiekę dziecku.

 

Proszę śledzić informację na stronie internetowej Przedszkola

 

Dyrektor Przedszkola

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

DROGIE PRZEDSZKOLAKI

Bardzo nam brakuje Waszych radosnych uśmiechów,

tej niezwykłej pozytywnej energii i Waszych serdecznych uścisków.

Serdecznie Was pozdrawiamy! Mamy nadzieję, że dobrze Wam się powodzi

Z niecierpliwością czekamy na to by znowu Was zobaczyć!

POZDRAWIAMY!

DYREKTOR I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

••••••

 

Audiobook o tematyce ekologicznej Teatru Kultureska pt. „Owca Ola Bohaterką Pola”.

 fd

Drodzy Rodzice!

Aby uatrakcyjnić ten trudny czas, oraz w związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi, zachęcamy do wysłuchania oryginalnego słuchowiska pt. „Owca Ola Bohaterką Pola", przygotowanego przez Teatr Kultureska.

 

Audiobook porusza temat dzikich wysypisk śmieci, ochrony lasów, a także szeroko pojętej ekologii. Jest doskonałą formą rozrywki, a przed wszystkim pozwala przenieść się w bajkowy świat, bez wychodzenia z domu.

 

Życzymy miłego słuchowiska ! Bawcie się dobrze!

 Link do audiobooka: „Owca Ola Bohaterką Pola”.                                                                                 

  

 Stokrotka Stokrotki Kwiatowy - Darmowe zdjęcie na Pixabay

 

SZANOWNI PAŃSTWO
DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

 

Rozwój epidemii Koronawirusa w naszym kraju zobowiązuje nas do kolejnego ograniczenia pracy przedszkola, tym razem do 26 kwietnia 2020 r.

Pragnę zapewnić Was, iż będziemy kontynuować najdogodniejszą dla Państwa drogę przepływu informacji i propozycji działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci tj. wykorzystując do tego naszą stronę internetową, zakładki w „Galerii” dedykowane każdej z grup przedszkolnych, aby w ten sposób nauczycielki mogły jak najlepiej dotrzeć do dzieci i do Was. Jednocześnie bardzo dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, korespondencję z Państwa strony, za przesyłane informacje zwrotne, zdjęcia oraz filmiki z zabaw i kreatywnych działań dzieci, stanowi to dla nas wielkie wsparcie w prowadzeniu pracy edukacyjnej drogą online.

 

Szanowni Państwo,

cały personel przedszkola zapewnia o swoim wsparciu dla Państwa i dzieci, jesteśmy do dyspozycji online oraz pod telefonami przedszkolnymi. Informuję również, iż wszelkie dokumenty, które chcielibyście Państwo dostarczyć do nas w formie pisemnej należy włożyć do zaklejonej koperty i zostawić w skrzynce pocztowej przedszkola

 

Oczywiście rekomendujemy i zachęcamy do przesyłania korespondencji drogą online.

 W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Życzę zdrowia, spokoju i miłego wspólnego czasu z dziećmi.

Zostańcie w domu.

Dyrektor Przedszkola wraz z Personelem

 

  ♥♥ 

PROPOZYCJA DLA RODZICÓW I DZIECI

W związku przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym również przedszkoli i koniecznością dalszego pozostania dzieci w domu, będziemy przedstawiać Państwu nasze propozycje różnorodnych zabaw i aktywności na ciekawe spędzanie czasu w domu.

Wiemy, że doskonale potraficie się bawić z dziećmi. Chcemy jednak inspirować, wskazać sposoby spędzania wolnego czasu, by w jakiś sposób pomóc w tej trudnej sytuacji.

W/w propozycje nauczycielki będą systematycznie umieszczać na stronie internetowej Przedszkola w zakładkach swojego oddziału (gazetka/galeria). Tam również będziemy umieszczać komunikaty dotyczące dalszych działań w tym zakresie.

 Zachęcamy Rodziców do skorzystania z zalecanych, bezpłatnie dostępnych w Internecie serwisów:

Serwis Polskie Radio Dzieciom - https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom (zakładka „Dzieci”)

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

 Można tam znaleźć:

- audycje dla Rodziców,

- audycje edukacyjne dla dzieci z serii: Bezpieczny Maluch, Mali naukowcy;

- bajki do słuchania, piosenki

Pozdrawiamy serdecznie – Dyrekcja i Nauczycielki Przedszkola.

 

 

♥♥

 

 UWAGA 

Występ Baśniowej Kapeli

https://photos.app.goo.gl/q7K7ym8mDCnEyiQT6

****************************************************************************

My też świątowaliśmy Dzień Niepodległości.

 https://photos.app.goo.gl/5K5ChNggDhBjUWLN9

***********************************************************************************

 

WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

74269899 2597513963603399 1291175930634436608 n     72691414 529827924483984 6795017748402405376 n

W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w całej Europie organizowane są pokazy prawidłowej resuscytacji. Dzień ten jest obchodzony 16 października jednakże w naszej placówce był obchodzony 29 października. Pani ratownik Żaneta Król –Michalska przyjechała do nas, aby przeprowadzić ćwiczenia z dziećmi. Dzieci były zainteresowane zajęciami i bardzo chętne do nauki. Pani Ratownik bardzo ciekawie i prostym zrozumiałym językiem tłumaczyła zasady postępowania z osobą nieprzytomną, która potrzebuje pomocy. Przećwiczyła także zastosowanie aparatu AED który posiadamy w naszej miejscowości.

Dziękujemy serdecznie pani Żanecie, która przeprowadziła to szkolenie dla naszych przedszkolaków (personel skorzystał również, bo przypominania procedur nigdy za dużo).

 

 ***************************************