Aktualności

 

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

 

NA ROK SZKOLNY

 

2020/2021

 

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

OD 18 LUTEGO DO 6 MARCA 2020 R.

 

1.   Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2014) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

2.   Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2017, 2016 i 2015) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

3.  Rodzice dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2019/2020, do Przedszkola Samorządowego nr 1 składają "Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego"

(termin od 11do 17 lutego 2020 r.)

 

4.   Rodzice dzieci 6-letnich (rocznik 2014), które nie uczęszczały w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola, składają „Kartę Zapisu dziecka do przedszkola”

(termin od 18 lutego do 6 marca2020 r.)

 

5.   Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (roczniki 2017, 2016, 2015) - które nie uczęszczały w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola - biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć             

   (w terminie  od 18 lutego do 6 marca 2020 r.)

 

6.   Wyżej wymienione dokumenty można pobrać i złożyć w sekretariacie przedszkola w godz. 7.30 – 15.00.

 

(Uwaga: Przedszkole jest w trakcie zmiany strony internetowej, jeżeli uda sie uruchomić nową wersję przed rozpoczęciem rekrutacji, w/w dokumenty będzie można  pobrać również z nowej  strony).

 

Rekrutacja do Przedszkola

 

Pliki do pobrania: 

1. Zasady naboru

2. Karta Zapisu 6-latka

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

4. Oświadczenie o wielodzietności 

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

6. O uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego PS

7.  Poświadczenie woli uczęszczania do PS 

 

 Uchwala.XXXIII.172.2017_kryteria przedszkola

Zarządz. dot. terminów rekrutacji 2020-21

 

 

 

 

********

1%   1%   1%   1%   1%

z podatku

 

dla PRZEDSZKOLA NR 1 W SUŁKOWICACH

Szanowni Państwo!

 

Wasze Dzieci wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców zwracają się z prośbą o przekazanie 1 % podatku dla naszego Przedszkola.

 

Przekazując 1 % naszemu Przedszkolu, nic Państwo nie tracicie (1 % jest odliczany z należnego podatku), a wspomagacie nasze Przedszkole, czyli Swoje dzieci.

Pozyskanie 1 % jest możliwe dzięki kilkuletniej współpracy Przedszkola ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska.

Przekazane przez Państwa pieniądze w całości zostaną wykorzystane na wsparcie działalności wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej naszego Przedszkola.

Prosimy o przekazanie tej informacji swoim znajomym, rodzinie, by nie oddawali fiskusowi tego, co można dać naszemu Przedszkolu.

Jak przekazać 1 % podatku na Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach?

 

1.     Jeżeli rozliczacie się Państwo z Urzędem Skarbowym korzystając z usług biur rachunkowych, księgowych, wystarczy do dokumentów dołączyć nasz apel.

2.     Jeżeli rozliczacie się sami w formularzu PIT, w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wypełnić stosowne pozycje:

Numer KRS: 0000052078

Obliczoną kwotę 1% podatku z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół,

Ważne! W pozycji cel szczegółowy: Przedszkole Nr 1 w Sułkowicach

Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę.

 

********

TEATRZYK "BAKTERIE I WIRUSY"

TEATRZYK

Link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1BIXr6Ma6dGwGMtNIX48WVVWryv_x0GJW?usp=sharing

images.png

INFORMACJA DLA RODZICÓW,

KTÓRYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄ NA ZAJĘCIA

Z ROBOTYKI

Plan zajęć z Robotyki od stycznia 2020 r.: 

styczeń               15
luty                     19
marzec                4 i 18
kwiecień              1, 15 i 29
maj                      13 i 27
czerwiec              10 i 24

Zajęcia z Robotyki odbywają się w sali Piąteczek w godz. od 15.00 – 16.00

Prosimy o punktualne i sprawne odbieranie dzieci po zajęciach.

 

images.png

INFORMACJA

Informujemy, że drzwi od głównego wejścia i od parkingu uległy awarii – nie działają czipy.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci drzwi od głównego wejścia będą zamykane na klucz po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola, i otwierane w porach odbioru dzieci przez Rodziców.

Jeżeli ktoś będzie miał potrzebę wejścia do Przedszkola prosimy wchodzić drzwiami od strony górnego parkingu lud od ogrodu.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

**********************************************************************

Występ Baśniowej Kapeli

IMG 20191127 112232

https://photos.app.goo.gl/q7K7ym8mDCnEyiQT6

****************************************************************************

My też świątowaliśmy Dzień Niepodległości.

20191108 095841   20191108 093810   

https://photos.app.goo.gl/5K5ChNggDhBjUWLN9

***********************************************************************************

 

1%   1%   1%   1%   1%

 

z podatku

 

dla PRZEDSZKOLA NR 1

 

W SUŁKOWICACH

  

WYNIK AKCJI 1 %   ODPISÓW ZA ROK PODATKOWY 2018 

DLA PRZEDSZKOLA NR 1 W SUŁKOWICACH to 588,72  zł

 

Kwota ta zostanie wpłacona przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska na konto Rady Rodziców i zostanie przeznaczona na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Wszystkim zaangażowanym Rodzicom serdeczne dziękujemy

i zapraszamy do kolejnej edycji akcji w 2019 r.:

„1% dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach”

 

Przypominamy, że:

przekazując 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska oraz wskazując w rozliczeniu PIT w odpowiedniej rubryce nazwę naszego przedszkola przyczynicie się Państwo, że te pieniądze trafią do Waszych dzieci.

Dlatego:

zwracamy się do Państwa z prośbą o pamięć i wsparcie inicjatywy na rzecz wyposażenia przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą oraz bieżącą działalność statutową przedszkola                    

w postaci dokonania 1% odpisu od podatku za rok 2019.

Wystarczy w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego" wpisać: 

 

numer KRS  0000052078 oraz w informacjach uzupełniających nazwę

naszego przedszkola "Przedszkole Nr 1 w Sułkowicach"

 

WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

74269899 2597513963603399 1291175930634436608 n     72691414 529827924483984 6795017748402405376 n

W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w całej Europie organizowane są pokazy prawidłowej resuscytacji. Dzień ten jest obchodzony 16 października jednakże w naszej placówce był obchodzony 29 października. Pani ratownik Żaneta Król –Michalska przyjechała do nas, aby przeprowadzić ćwiczenia z dziećmi. Dzieci były zainteresowane zajęciami i bardzo chętne do nauki. Pani Ratownik bardzo ciekawie i prostym zrozumiałym językiem tłumaczyła zasady postępowania z osobą nieprzytomną, która potrzebuje pomocy. Przećwiczyła także zastosowanie aparatu AED który posiadamy w naszej miejscowości.

Dziękujemy serdecznie pani Żanecie, która przeprowadziła to szkolenie dla naszych przedszkolaków (personel skorzystał również, bo przypominania procedur nigdy za dużo).

******************************************************************************************

 PROSIMY RODZICÓW

O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH

 

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci bardzo prosimy Rodziców o każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych do naszego przedszkola.

 

Proszę o zwracanie uwagi na osoby obce wchodzące do budynku - takie sytuacje należy  koniecznie zgłosić nauczycielowi lub dyrektorowi.

 

*************************************************************************************************

Pamiętamy o wielkim Polaku św. Janie  Pawle II.

20191015 133205     3131

 

 

 

 

***************************************

UWAGA !

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolne mogą korzystać
z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2019/2020.


Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może
przekraczać kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach 
ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 00
lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

 

**************************************

                                                                                                                                       

         Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach,  ul. Kwiatowa 16.
1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach (zwane dalej Przedszkolem) gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
2.  Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola.
3.  Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6.  Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
7.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać w sekretariacie Przedszkola, ul. Kwiatowa 16, 32-440 Sułkowice.

 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥