Aktualności

PRZYPOMINAMY

 

WCHODZĄC DO PRZEDSZKOLA

 

Głosujemy bezpiecznie - Urząd Gminy Linia | Facebook

       

 

Arkusze transferowe do czekolady - pisanka, 10 arkuszy, 450 szt., 26x40 mm | PAVONI, T111

 Sułkowicki Ośrodek Kultury  zaprasza do udziału 

w GMINNYM KONKURSIE PALM, PISANEK, STROIKÓW

i KARTEK WIELKANOCNYCH 2021 r.

Regulamin Konkursu (pobierz)      

 

 

OGŁOSZENIE

Regulamin tutaj (kliknij) 

****************************************************

 

Rekrutacja do Przedszkola

 

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NA ROK SZKOLNY

2021/2022 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

OD 9 LUTEGO DO 26 LUTEGO 2021 R.

 

 Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2015) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2018, 2017 i 2016) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2020/2021, do Przedszkola Samorządowego nr 1 składają "Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego" w terminie:

od 2 do 8 lutego 2021 r.

 

Dzieci 3-; 4-; 5- i 6-letnie (roczniki 2015-2018) - które nie uczęszczały w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola - biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola w terminie:

 od 9 lutego do 26 lutego 2021 r.

 

  1. Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w sekretariacie przedszkola 

w godz. 7.15 – 14.45

 

  • Rodziców składających dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacynym  prosimy o korzystanie z głównego wejścia do Przedszkola.

 

Dokumenty do pobrania:

1. TERMINY W REKRUTACJI - Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Sułkowic - Pobierz.

2. Uchwała Nr XXXI/191/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów - Pobierz

3. Zasady naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach na rok szkolny 2021/2022 - Zarządzenie Dyrektora  Przedszkola z dnia 5 lutego 2021 r. - Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

 

 Załączniki do Wniosku:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do Przedszkola - pobierz

 

      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz

       Oświadczene o podleganiu przez kandydata obowiązkowi odbycia rocznego                             przygotowania przedszkolnego - pobierz

      Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka - pobierz

      Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola - pobierz

        Przedszkole pierwszego wyboru - pobierz

        

      Oświadczenie o wysokości dochodu - pobierz

        Klauzula informacyjna - pobierz

• • • • •

 

APEL DO RODZICÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMOCHODAMI

Szanowni Państwo!

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc parkingowych oraz szerokość drogi prowadzącej do naszego Przedszkola, szczególnie w okresie zimowym w godzinach przywożenia Dzieci do Przedszkola oraz ich odbioru, dochodzi do wielu nerwowych sytuacji drogowych, skutkujących blokowaniem wyjazdu zaparkowanym pojazdom lub korkowaniem się ruchu na wysokości parkingów położonych przy głównym wejściu do Przedszkola.

Pamiętajmy, że pasażerami pojazdów a po ich opuszczeniu - uczestnikami ruchu w okolicy Przedszkola są nasze Dzieci, a ich bezpieczeństwo jest przecież najważniejsze.

Na drodze dojazdowej oraz parkingach obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Jednocześnie z uwagi na rozmiar parkingów, często bez opuszczenia zatok parkingowych przez pojazdy włączające się do ruchu, nie jest możliwym skorzystanie z nich przez kolejne pojazdy. Tym bardziej warto apelować, aby przy wzmożonym ruchy powstrzymać się od używania tych zatok jako miejsc do zawracania i wykorzystywać do tego celu inne odcinki drogi.

Z uwagi na duże natężenie ruchu w godzinach przywożenia Dzieci do Przedszkola oraz ich odbioru, część Rodziców zmuszona jest parkować swoje pojazdy wzdłuż drogi dojazdowej, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przy wysiadaniu i wsiadaniu do pojazdu, przy włączaniu się do ruchu, a kierowców wykonujących manewr omijania także o zachowanie odpowiedniej odległości od tych pojazdów oraz dostosowanie prędkości.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą do zmotoryzowanych Rodziców dzieci o wzajemny szacunek, życzliwość dla innych kierowców, zrozumienie oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, abyśmy wszyscy dbali o bezpieczeństwo Dzieci oraz dawali im dobry przykład na drodze.

 

Krystyna Starzec – Dyrektor Przedszkola

 

• • •  

Ogłoszenie dla rodziców dzieci uczęszczających
do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszym Przedszkolu w kolejnym roku szkolnym proszeni są o wypełnienie:

 

Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2021/2022

i dostarczenie jej do przedszkola w terminie od 2 lutego do 8 lutego 2021 r.

w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie lub   podczas wnoszenia opłat za przedszkole.

 

Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu od 1 września 2021 r.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola, u nauczycielek w poszczególnych oddziałach oraz w sekretariacie Przedszkola.

Do pobrania: Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

 

• • • 

1%   1%   1%   1%   1%  

z podatku

dla PRZEDSZKOLA NR 1 W SUŁKOWICACH

 

WYNIK AKCJI 1 %   ODPISÓW ZA ROK PODATKOWY 2019 DLA PRZEDSZKOLA NR 1 W SUŁKOWICACH to 557,73  zł

Kwota ta została wpłacona przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska na konto Rady Rodziców i została przeznaczona na zakup radiomagnetofonu i obrusów na uroczystości z udziałem dzieci.

Wszystkim zaangażowanym Rodzicom serdeczne dziękujemy

i zapraszamy do kolejnej edycji akcji w 2021 r.:

„1% dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach”

Przypominamy, że:

przekazując 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska oraz wskazując w rozliczeniu PIT w odpowiedniej rubryce nazwę naszego przedszkola przyczynicie się Państwo, że te pieniądze trafią do Waszych dzieci.

Dlatego:

zwracamy się do Państwa z prośbą o pamięć i wsparcie inicjatywy na rzecz wyposażenia przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą oraz bieżącą działalność statutową przedszkola                    

w postaci dokonania 1% odpisu od podatku za rok 2020.

Wystarczy w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego" wpisać: 

numer KRS  0000052078 

oraz w informacjach uzupełniających nazwę naszego przedszkola "Przedszkole Nr 1 w Sułkowicach"

• • • 

Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Ekokulturalne Przedszkole.

Do tej pory udało nam się zdobyć 2 certyfikaty: 

w kategorii Ekoplastyka tutaj (kliknij) - planowanie ekologicznych prac plastycznych oraz

w kategorii Ekoprzestrzeń tutaj (kliknij)- tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku.

Głównymi celami projektu jest poszerzanie świadomości ekologicznej; kształtowanie postaw

i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności

za ochronę środowiska; zapoznanie z ideą życia bez odpadów oraz kształtowanie społecznej postawy

świadomego i odpowiedzialnego konsumenta.  

*************

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Przypominamy, że na podstawie §12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502)

oraz Uchwały Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach w sprawie wspólnego wniosku Dyrektora i Rady Rodziców o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola.

na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 zostały ustalone przez Organ Prowadzący następujące przerwy w funkcjonowaniu przedszkola:

24 grudzień 2020 r.

4 czerwiec 2021 r.

od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

 Wizyta Św. Mikołaja w Naszym Przedszkolu

4 grudnia od samego rana w naszym Przedszkolu panowała wyjątkowa atmosfera.

Wszystkie dzieci z niecierpliwością wyczekiwały wizyty niezwykłego gościa, nasłuchując odgłosów dzwonków sań i radosnego okrzyku „ho, ho, ho”.

Oczekiwany gość i w tym roku nie zawiódł, przybywając z workiem pełnym prezentów. Przedszkolaki z wszystkich grup zaśpiewały przygotowane dla Mikołaja piosenki, recytowały wierszyki, a on w nagrodę wręczył im wspaniałe paczki pełne smakołyków oraz zabawki zakupione ze środków Rady Rodziców oraz Rady Osiedla.

kolaz zabawki

*************************

  Nasze Przedszkolaki zostały

Kubusiowymi Przyjacielami Natury

Kubusiowi Przyjaciele Natury” to ogólnopolski program edukacji ekologicznej, który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody.

Organizatorimg_8365mem Programu jest marka Kubuś

Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

     Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku do przyrody i ekologicznych zachowań.

Zachęcamy również Rodziców do zapoznania się z programem na  stronie    http://www.przyjacielenatury.pl/ 

Można tam znaleść wiele ciekawych propozycji zabaw z dziećmi oraz ciekawych artykułów np. Jak być EKO?

***********************************************************************************************

Szanowni Państwo

 

Uprzejmię informuję, że Przedszkole  w dalszym ciągu (do odwołania),  pracuje
w  ZAOSTRZONYM REŻIMIE SANITARNYM.

 

Z uwagi na częste przypadki zgłaszania przez rodziców pozytywnych wyników testu COVID-19, proszę Państwa o bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w naszym przedszkolu. 


PRZYPOMINAMY

Zdrowe dziecko przyprowadza do Przedszkola oraz odbiera tylko jedna osoba (również zdrowa).

Wejście do Przedszkola tylko w maseczce, po zdezynfekowaniu rąk (lub założeniu rękawiczek jednorazowych)

 

Więcej na temat obowiązujących zasad w czasie reżimu sanitarnego w „Procedurze bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (pobierz)

 

W przypadku zauważenia niepokojących objawów choroby u dziecka, jak również u Rodzica, należy zostać w domu, skontaktować się z lekarzem rodzinnym, a w razie kwarantanny lub izolacji domowej należy poinformować o tym fakcie dyrektora  przedszkola.
Rodziców proszę o codzienne śledzenie naszej strony internetowej.

 

 Życzę Państwu dużo zdrowia, cierpliwości.

Proszę o zrozumienie i wzajemne wspieranie się w tym trudnym czasie.
BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI ZA SIEBIE I INNYCH.

Dyrektor Przedszkola Krystyna Starzec

 

 

Głosujemy bezpiecznie - Urząd Gminy Linia | Facebook